Enter your keyword

B2B academy

Het Back2Basics sportnetwerk faciliteert professionals in zelfontwikkeling. De back2basics Academy verzorgt primair, maar niet uitsluitend, opleidingen voor onze doelgroep.

 

Basiscursus procesbegeleiding

Soft skills staan centraal tijdens de basiscursus procesbegeleiding. De procesbegeleider is een professional die het ontwikkelproces van een vereniging(sbestuur) faciliteert en begeleidt. Inhoudelijke kennis is niet het onderscheidend vermogen van de procesbegeleider, maar de competenties om de vereniging in de “denk- en doestand” te krijgen. In de driedaagse basiscursus worden de deelnemers uitgenodigd zich open te stellen voor nieuwe inzichten, zichzelf te ontwikkelen maar vooral soft skills aan te scherpen. In een afwisselend programma met theorie, rollen spelen en dialoog worden de deelnemers optimaal in hun eigen “denk en doe stand” gezet.

 

Cursus verandermanagement

Verandering bij sportorganisaties is meer dan ooit noodzakelijk. De wensen van de leden/klanten veranderen (continue) en organisaties en hun besturing worden steeds complexer. Het begeleiden van een veranderingsproces is een vak op zich. Daar waar vroeger een meer projectmatige aanpak werd gekozen in een redelijk stabiele sportwereld, is nu een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk en in co-creatie de verandering vormgeven. Een veranderingsproces is ook niet standaard, er is geen blauwdruk, hooguit een rode draad waarlangs veranderprocessen lopen. De cursus verandermanagement neemt de deelnemers mee door het veranderproces en de verschillende fases en stadia van geplande verandering. Deze fases en stadia worden nader belicht en toegelicht en ook vertaald naar een concrete aanpak. De deelnemers passen deze aanpak toe op een organisatie uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelen meer en meer kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen succesvol te begeleiden.

 

Heb je interesse om deel te nemen aan een van de cursussen of wil je de cursus binnen je organisatie aanbieden? Neem dan even contact op via: irene.dekker@back2basics.nl