Over Back2Basics

Back2Basics is een beweging, die zich als doel stelt om sportverenigingen sterker te maken en hen een duurzame toekomst te bieden. Back2Basics wil mensen en sportverenigingen helpen, verbinden en begeleiden en wil voortdurend leren en meer weten van het verenigen en de sportvereniging. Dat doen we door geselecteerde professionals uit ons netwerk te koppelen aan sportverenigingen en door het stimuleren, coördineren en implementeren van onderzoek en scholing.

Wij geloven in de waardevolle rol die de sport en haar verenigingen spelen en de positieve impact die ze hebben op mensen en op de samenleving in zijn geheel. Het vanuit een intrinsieke motivatie je verenigen met anderen vormt het hart van onze vitale samenleving en verdient alle steun. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat die steun alleen maar duurzaam effect heeft als de vereniging geholpen wordt in haar zelforganiserend en zelflerend vermogen.

Filosofie

De Back2Basics-filosofie is ontstaan in de afgelopen 25 jaar. Talloze gesprekken met verenigingsbestuurders, interviews, onderzoeken en presentaties gingen aan de uitwerking vooraf, waarbij vooral duidelijk werd dat iedere vereniging anders is en het anders doet in een steeds sneller veranderende wereld. Er is dus geen alomvattende kant en klare oplossing voor het goed functioneren van een sportvereniging. Om goed te functioneren gaat het vooral om alle energie en kracht binnen en om de vereniging aan te boren. Goede verenigingen doen, kunnen en willen dat!

De Back2Basics aanpak start vanuit het geloof in een ‘ontwikkelingshulpstrategie’: je kunt iemand alleen helpen door hem te leren zichzelf te helpen. Als je de vereniging wilt versterken, moet je dat niet doen door oplossingen te geven, maar door ze zelf oplossingen te laten vinden. En daar kan Back2Basics in ondersteunen!

Als we verenigingen belangrijk vinden en willen dat ze duurzaam bestaan, dan moeten die verenigingen vooral op zichzelf en op hun omgeving kunnen vertrouwen. Dat proces, je naar binnen en buiten verenigen, moeten we versterken en reactiveren. Dat doe je niet even met een kosten-batenanalyse, een leuk sponsorplannetje of aantrekkelijke fiscale regeling. Als je verenigingen toekomstbestendig wilt maken, dan moet het verenigingsproces binnen de vereniging weer handen en voeten krijgen. Op een moderne manier, met de moderne hulpmiddelen. Want de meeste kracht van een vereniging zit in de vereniging zelf. Die kracht mobiliseren, is de eerste voorwaarde om een vereniging beter te laten functioneren.

Video’s

Op basis van de ervaringen in de ontstaansfase van de Back2Basics-filosofie kwam onze beweging in een enorme stroomversnelling bij de lancering van het eerste Back2Basics-filmpje in april 2011. Het was bedoeld om verenigingen, hun besturen en de verenigingsondersteuners te helpen bij hun streven naar sterke en vitaal functionerende verenigingen.

Van dat filmpje is inmiddels ook een Engelse en een Duitse versie beschikbaar.

Enkele jaren later volgde nog een tweede filmpje, wat voortborduurt op hetzelfde thema.