Back2Basics: het netwerk

Het Back2Basics netwerk is een beweging in samenwerking met sportbonden, gemeenten en provinciale sportraden. De beweging begon in 2011 met de Back2Basics filmpjes en het ontwikkelen van een ondersteuningsfilosofie bij de KNVB. Inmiddels is het gedachtegoed breed geland in de sport en daaruit is het Back2Basics netwerk ontstaan. Op dit moment zijn zo’n 100 professionals actief in het Back2Basics netwerk. Binnen het netwerk wordt continu gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning.

Het Back2Basics onderzoek

De Back2Basics-beweging wil bijdragen aan het functioneren van sportverenigingen. Daartoe doen we sinds 2011 onderzoek naar twee fundamentele vragen: hoe functioneren sportverenigingen en hoe ondersteunen we ze het beste? De resultaten van dit onderzoek gebruiken we voor de verbetering van onze ondersteuning, maar delen we ook onder andere via www.sportenstrategie.nl. Relevante artikelen die hier eerder verschenen zijn te vinden in ons nieuwsarchief.

Opleiding & ontwikkeling

Het ondersteunen van verenigingen is complex en vergt veel van de ondersteuner. Back2basics staat voor de kwaliteit van ondersteuning met bijpassende acties. Allereerst worden de leden van het netwerk gescreend en worden zij uitgedaagd om een eigen ontwikkelingsplan te maken. Ook worden intervisie bijeenkomsten georganiseerd opdat een dialoog plaatsvindt over het vak van procesbegeleiding.

Het aanbieden van scholingen en trainingen past in deze acties. Er is een grote vraag naar deze scholingen en opleidingen om actuele kennis aan te reiken, met elkaar de dialoog te houden en vooral te reflecteren op eigen ontwikkelingen en vaardigheden.

De trainingen en opleidingen zijn zowel voor leden van het netwerk als voor potentiële ondersteuners toegankelijk. Dit gebeurt zowel door vrije individuele inschrijving als in company scholen en trainingen.

Basiscursus procesbegeleiding

Back2basics ziet het ondersteunen van verenigingen vooral als een contact en relationele activiteit. Het aanreiken van kennis en ervaring is secundair. Het gaat over het aanzetten van de 'denk- en doeknop' van bestuur en leden van de vereniging. Hiervoor zijn vaardigheden en eigenschappen nodig die niet objectief / hard zijn te maken maar wel onmisbaar zijn voor een goede ondersteuner die een relatie aangaat met de bestuursleden van de vereniging. Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen.

Meer over de basiscursus procesbegeleiding vind je hier.

Cursus verandermanagement

Verandering bij sportorganisaties is meer dan ooit noodzakelijk. De wensen van de leden/klanten veranderen (continue) en organisaties en hun besturing worden steeds complexer. Het begeleiden van een veranderingsproces is een vak op zich. Daar waar vroeger een meer projectmatige aanpak werd gekozen in een redelijk stabiele sportwereld, is nu een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk en in co-creatie de verandering vormgeven. Een veranderingsproces is ook niet standaard, er is geen blauwdruk, hooguit een rode draad waarlangs veranderprocessen lopen. De cursus verandermanagement neemt de deelnemers mee door het veranderproces en de verschillende fases en stadia van geplande verandering. Deze fases en stadia worden nader belicht en toegelicht en ook vertaald naar een concrete aanpak. De deelnemers passen deze aanpak toe op een organisatie uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelen meer en meer kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen succesvol te begeleiden.

Meer over de cursus verandermanagement vind je hier.

Heb je interesse om deel te nemen aan een van de cursussen of wil je de cursus binnen je organisatie aanbieden? Neem dan even contact op via: irene.dekker@back2basics.nl.