Cursus verandermanagement 2019

Het Back2Basics sportnetwerk is een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die vanuit passie en bevlogenheid waarde willen toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging. Het Back2Basics sportnetwerk faciliteert professionals ook in zelfontwikkeling. De back2basics Academy verzorgt primair, maar niet uitsluitend, opleidingen voor onze doelgroep.

Cursus verandermanagement

Verandering bij sportorganisaties is meer dan ooit noodzakelijk. De wensen van de leden/klanten veranderen (continue) en organisaties en hun besturing worden steeds complexer. Het begeleiden van een veranderingsproces is een vak op zich. Daar waar vroeger een meer projectmatige aanpak werd gekozen in een redelijk stabiele sportwereld, is nu een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk en in co-creatie de verandering vormgeven. Een veranderingsproces is ook niet standaard, er is geen blauwdruk, hooguit een rode draad waarlangs veranderprocessen lopen.

De cursus verandermanagement neemt de deelnemers mee door het veranderproces en de verschillende fases en stadia van geplande verandering. Deze fases en stadia worden nader belicht en toegelicht en ook vertaald naar een concrete aanpak. De deelnemers passen deze aanpak toe op een organisatie uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelen meer en meer kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen succesvol te begeleiden.

Inhoud

Onderwerpen die centraal staan zijn:

Dag 1

1. Introductie en modellen

 • Introductie van de algemene casus
 • Inzicht in het totale programma Change en Organisatieontwikkeling
 • Kennis van verschillende organisatiekundige en veranderkundige modellen
 • Inzicht en kennis van verandernoodzaak

2. Organisatiekundige analyse

 • Kennis van en kunnen gebruiken van analysemodellen
 • Bestaansrecht, strategie, krachtenvelden
 • Structuur, cultuur en besturing/management
 • Kennis en inzicht omtrent hedendaagse organisatieontwikkeling

Dag 2

3. Veranderdoel en veranderkloof

 • Kunnen identificeren van het veranderdoel en de daarmee samenhangende veranderkloof

4. Veranderstrategie en verandervermogen

 • Kennis van verschillende verander strategieën en hun onderliggende paradigma’s
 • Kunnen bepalen van een veranderstrategie
 • Kunnen identificeren van het verandervermogen

Dag 3

5. Veranderinterventies

 • Kennis van de verschillende verander interventies en kunnen beredeneren welke interventie in welke situatie kan worden toegepast

6. Veranderplan en het nieuw organiseren

 • Kunnen opstellen van een veranderplan/-aanpak

Dag 4

7. De procesbegeleider en change

 • Kunnen toepassen van organisatiekundige analyse en veranderkundige aanpak op een casus, en kunnen toepassen van persoonlijke vaardigheden
 • Inzicht in de eigen rol en soft skills als procesbegeleider binnen veranderingsprocessen en daarop kunnen reflecteren

Werkvormen

Verandering is geen theoretisch begrip. Als procesbegeleider ben je hier dagelijks mee bezig. In de opleiding diepen we eigen ingebrachte praktijkcasussen uit. Hoe heb je het aangepakt, wat werkte wel en wat werkte niet. En welke inzichten vanuit de veranderkunde kan je gebruiken om nog succesvoller te worden.

Gedurende de opleiding worden opdrachten geformuleerd die tijdens de opleidingsdagen en/of thuis worden volbracht. In de opleiding worden de deelnemers uitgenodigd zich open te stellen voor nieuwe inzichten, zichzelf te ontwikkelen maar ook soft skills aan te scherpen.

In een afwisselend programma met theorie, rollenspellen en dialoog worden de deelnemers optimaal in hun eigen 'denk- en doestand' gezet.

Afsluitend houdt iedere deelnemer een presentatie over een majeure verandering in zijn dagelijkse praktijk.

Kosten en docenten

De kosten van de opleiding voor vier dagen bedragen € 600,- excl. btw per persoon personen uit het Sport Professionals Netwerk(inclusief maaltijd). De opleiding gaat alleen door bij ten minste 12 deelnemers. De cursus vindt plaats in #11 te Zeist.

Begeleiders van het ontwikkelproces zijn Hans van Egdom en Berend Rubingh, en gastdocenten. Zij hebben lange ervaring in het veranderen van organisaties zowel binnen als buiten de sport. De eerste dag staat gepland op 27 januari. De overige drie dagen vinden plaats op 11 februari, 9 maart en 30 maart 2020. De cursusdagen starten om 14.00 en duren tot ongeveer 21.00.

Aanmelden

De doelgroep van deze cursus zijn professionals die enige jaren ervaring hebben met veranderingsprocessen. Zij zijn op zoek naar meer conceptuele verdieping om deze in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus verandermanagement kan tot 30 december via de volgende link: https://diy.smartallies.nl/s/n...