Hans van Egdom

Aanjager Hans

Hans

Vanuit verschillende opleidingen op het snijvlak van management en sport ben ik al ruim achtentwintig jaar actief in verschillende organisaties (sport, gemeente, onderwijs), waarvan twintig jaar als zelfstandig adviseur. Met oog voor de omgeving van de sport probeer ik relaties te leggen tussen mensen en allianties te sluiten. Ik ben gewend om in dynamische en complexe omgevingen slagvaardig, verbindend en procesmatig te handelen.

Binnen mijn werkzaamheden staat het verbinden en het ontwikkelen van mensen centraal. Ik kan mensen snel op het gemak stellen, opdat zij in staat zijn individueel en/of met anderen zich te ontwikkelen. Daarbij is mijn zienswijze dat de mens uiteindelijk alleen zichzelf kan ontwikkelen en veranderen. Het faciliteren in de ontwikkeling van mensen is het mooiste wat er bestaat, omdat je letterlijk mensen blij ziet worden. De context is daarbij minder van belang. Ik ben dagvoorzitter, teamcoach, procesbegeleider en trainer.

Door de jaren heen heb ik inmiddels een stevige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van succesvolle en moderne breedtesportthema’s: professionalisering, verenigingsmanagement, Rabobank Clubsupport, verenigingsondersteuning, lokale samenwerking, innovatief sportaanbod, sportparkmanagement, combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches en ketenaanpak. Door een heldere visie, een open manier van communiceren en een persoonlijke benadering weet ik mensen te motiveren om zichzelf te reflecteren en van daaruit te verbinden en ontwikkelen.