Aantal B2B procesbegeleiders neemt toe, de kwaliteit ook!

Basiscursus Procesbegeleiding levert acht nieuwe begeleiders op

Sinds enkele maanden doet het Back2Basics netwerk regelmatig oproepen dat men op zoek is naar procesbegeleiders, die volgens de filosofie van Back2Basics verenigingen willen begeleiden. En met succes, want afgelopen mei vond een basiscursus Procesbegeleiding plaats, waaraan acht nieuwe procesbegeleiders deelnamen. "Een perfecte aanvulling op ons team", aldus leercoach Gersom Smit, "allemaal mensen die staan te popelen om te laten zien wat ze in huis hebben."

Het startniveau van de groep deelnemers lag hoog, constateert Smit. Hij zelf volgde drie jaar geleden de basiscursus Procesbegeleiding bij Hans van Egdom, en hij herinnert zich dat het wervingsproces toen nog niet zo goed ontwikkeld was als nu. "Destijds hebben ook mensen na het afronden van de basiscursus nog te horen gekregen dat zij helaas niet hadden laten zien wat men binnen de B2B-filosofie belangrijk vindt. Nu hebben we echt de juiste mensen gevonden, en dat is een aanwinst. Niet alleen gelet op de landelijke spreiding (Friesland, Groningen en Limburg zijn nu ook present), maar ook omdat het aantal opdrachten wat Back2Basics krijgt nog steeds toeneemt."

Praktijkvoorbeelden

Gersom Smit heeft het hoge startniveau van de groep aangegrepen om de te behandelen materie telkens door de deelnemer zelf te laten introduceren. "Dat werkte perfect! We hadden iemand in de groep, die had net een afstudeerproject afgerond over het Canvas Businessmodel. Wat ga ik zo iemand vervelen met mijn 'zenden', als hij dat thema perfect bij de andere deelnemers kan introduceren? Ook het disc-model en het thema 'deep democracy' hebben we op die manier opgepakt. Het werkte uitstekend! Ik kon daar mooi op aanvullen met praktijkcases. Daar hadden de cursisten vaak een sterke behoefte aan en die kon ik vanuit mijn ervaring inbrengen."

Onbewust bekwaam geworden

Zelf heeft Smit de cursus ook als uiterst leerzaam ervaren. "Die tip had Hans van Egdom me van tevoren al gegeven: als leercoach zelf leer je vaak nog het meest. En dat was zeker het geval. Ik heb het gevoel dat ik zelf ook weer gegroeid ben. De terugkoppeling die ik kreeg van Hans om nóg meer dan ik al deed te werken met vragen stellen, daar heb ik weer wat van geleerd. Ik heb bij de rollenspellen bijvoorbeeld veel van mijn observaties met de groep gedeeld, maar die had ik ook in een vraag kunnen verpakken."

In de cursus ziet Smit hoe de deelnemers worstelen met de uitdagingen, die ze krijgen. "En daardoor zie je dan pas hoe onbewust je zelf in drie jaar tijd bekwaam geworden bent. En kun je de deelnemers helpen door casuïstiek te gebruiken van dingen, die je zelf achteraf gezien niet handig hebt aangepakt."

'De kunst van het lui zijn'

Wat is voor Smit de mooiste les uit de tweedaagse opleiding was? "De rode draad door de twee dagen was 'de kunst van het lui zijn'. Dus de verleiding te weerstaan om als dingen niet helemaal soepel lopen het voortouw te nemen. Veel deelnemers waren geneigd om te denken: 'daar gaat iets niet goed, daar moet ik ingrijpen'. Maar dat hoeft niet altijd. Vaak kun je ook de groep gebruiken om zulke dingen op te lossen. Je hoeft niet constant de regie te voeren. Dat is straks bij de procesbegeleiding niet anders. Ook dáár moet je niet alleen de drive om met tastbaar resultaat te scoren hebben. Er mag ook een avond tussen zitten, waar dat niet lukt. Vastlopen kan heel veel inzicht in de onderstroom opleveren. Het helpt soms om de groep daar ook over mee te laten denken. Want zij zijn immers eigenaar van het proces."

Dezelfde filosofie

Een andere uitdaging voor de deelnemers lag in de kunst om echt goed te zien wat er gebeurt in de groep. Dat kwam met enkele praktische werkvormen wel aan de orde, maar de cursus richtte zich meer op het 'why' en het 'how', dan op het 'what'. Smit: "Daar lag uiteraard toch de nadruk op: onze passie, onze overtuiging, de vraag wat je kunt bijdragen. Als dat goed zit, dan komen de werkvormen vanzelf wel. De diversiteit van de mensen die als procesbegeleider aan de slag gaan wordt steeds groter, maar we hebben allemaal dezelfde filosofie."

Smit is overtuigd dat de acht deelnemers direct aan de bak kunnen. "Ook al wordt het matchingproces wel complexer, deze mensen zijn zó gretig, daarin ligt ook hun kracht. Als ze de kansen pakken om zich te laten zien in het netwerk, dan kunnen ze al snel op gang komen."

'Ik zit hier goed'

Anneleen Ypma-Diedering was één van de acht deelnemers aan de Basiscursus Projectbegeleider. Haar reactie: "Het waren twee héél inspirerende dagen! Ik heb er veel nieuwe inzichten opgedaan, dat was heel waardevol. En inderdaad was het een heel fijne groep, waarin we gewerkt hebben. We hebben veel met elkaar gedeeld, meer dan we waarschijnlijk vantevoren verwacht hadden. Maar er heerste zo'n goed gevoel van vertrouwen, dat ging vanzelf. In alle opzichten heeft de cursus voor mij bevestigd dat ik hier, binnen de Back2Basics filosofie, goed zit! Ik heb veel zin om aan de slag te gaan!"