"Eindelijk gaan we uit van de vereniging"

Roeland Geertzen over verenigingsondersteuning

Roeland Geertzen loopt al heel veel jaren rond in de sport. En ziet de ontwikkelingen op het gebied van verenigingsondersteuning als een mijlpaal. "We zijn eindelijk in staat om te zeggen: het gaat niet om ons, sportbonden. Wij bestaan, omdat onze verenigingen bestaan."

Roeland Geertzen komt uit de sportwereld. Ruim 25 jaar geleden was hij directeur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. "Mijn kernopdracht: verenigingen ondersteunen. En zoals dat in de jaren '90 was: wij gebruikten daarvoor instrumenten, die we haalden uit de marketingwereld en het bedrijfsleven. Wij maakten beleidsplannen, analyses, ontwikkelden op basis daarvan instrumenten. Dat staat haaks op het functioneren van een sportvereniging! Die leeft immers met de problemen van dag tot dag. Ik zie nu duidelijk wat voor spanningsveld dat destijds opleverde in de verenigingsondersteuning: het grote verschil tussen 'how to do' en de werkelijkheid."

Wethouder

In 2006 verruilde Geertzen de sport voor de politiek en werd hij wethouder in Culemborg. "Als wethouder had ik ook contact met de sportverenigingen in onze gemeente. En zag ik dat verenigingen eigenlijk van urgentie naar urgentie leefden. Terwijl wij als gemeente van hen een 'gedegen plan' verlangden. En naarmate ik dichter bij de verenigingen kwam, werd mij duidelijker dat de signalen van verenigingen vooral 'help, ik verzuip!'-kreten waren. Hun vragen waren helemaal niet gericht op de lange termijn, zoals wij daarmee bezig waren.

Niets veranderd!

In 2015 keerde Geertzen weer terug in de sport: hij werd manager belangenbehartiging en infrastructuur bij het Watersportverbond. En wat schetste zijn verbazing? Er was in die tussenliggende tijd helemaal niets veranderd in de sport! Geertzen: "De breedtesport-ondersteuning was nog net zo weinig transparant als voordat ik wegging! Legio professionals, die allemaal riepen: 'Wij komen u vertellen hoe het moet!' In plaats van zich te verplaatsen in de verenigingsbestuurders en te zien dat eerst de dagelijkse vragen opgelost moeten worden. De ziekmelding van de kantinedienst, het tekort aan scheidsrechters voor morgen, dát houdt de bestuurders bezig!"

Wat verbindt de mensen

De filosofie van Back2Basics spreekt Geertzen enorm aan. "Dat zie ik echt als een nieuwe ontwikkeling in de verenigingsondersteuning. Niet alleen dat de vereniging centraal staat, maar ook dat er dieper wordt ingegaan op wat de mensen binnen die vereniging verbindt. Want afgezien van de sport zie ik dat daar vooral de sfeer, de cultuur binnen de club en de sociaal veilige omgeving, de vrijwilligers als pijlers waarmee een vereniging zich een bepaalde kleur kan geven. En het oplossen van de vraag van een vereniging moet dan passen bij die cultuur van de club. Back2Basics denkt instrumenteel, daarbij uitgaand van de vereniging."

Ondersteuning anders inrichten

Voor Geertzen staat de vereniging als uitgangspunt voorop. Ook als bond. "Het gaat niet om mij als Watersportverbond. Ik besta, omdat mijn verenigingen bestaan. En daarom moeten we de ondersteuning anders inrichten. Het gaat er niet om wie het doet, maar dát het gedaan wordt. En daar kunnen Back2Basics en het Sportprofessionals Netwerk een grote rol in vervullen."