Onderzoek toont effectiviteit van procesbegeleiding aan

De overtuiging waarop de Back2Basics filosofie gebaseerd is, dat de ondersteuning van verenigingen alleen maar duurzaam effect heeft, als de vereniging geholpen wordt in haar zelforganiserend en zelflerend vermogen, is recent in een onderzoek van het Mulier Instituut bevestigd.

Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met USBO Advies (Universiteit Utrecht) drie producten bij de ondersteuning van sportverenigingen onderzocht, zoals die in het programma Veilig Sportklimaat (VSK) gebruikt werden. Het gaat daarbij om Procesbegeleiding, Coach-de Coach en Lang leve de sportouder.

In drie casestudies is onderzocht hoe de VSK-producten in de praktijk werken. Aan de hand van gesprekken met procesbegeleiders en het volgen van verenigingen die een traject volgen, werd geconcludeerd dat procesbegeleiding zeer geschikt is als ondersteuning op maat en kan worden ingezet bij uiteenlopende problemen op de sportverenigingen, zoals normen- en waardenproblematiek, onveiligheid en cultuurvraagstukken. Procesbegeleiding is eerder vanuit het VSK-programma aangeboden en heeft inmiddels een plek in het Nationaal Sportakkoord gekregen.

In het onderzoek wordt verder geconstateerd dat bij veel problemen in de club, zoals een gebrek aan vrijwilligers, het voor de procesbegeleider aantrekkelijk is om zich te laten verleiden tot het zelf uitvoeren van taken. Een belangrijk aandachtspunt voor de procesbegeleider is dat hij zich beperkt tot het begeleiden en dat hij bestuurders ondersteunt in het zoeken naar betere en duurzame oplossingen. Deze aanpak is precies de filosofie van Back2Basics!

Lees hier de rapportage van het onderzoek ‘Product in Praktijk’.