Wie zijn dat, procesbegeleiders?

Wat kenmerkt de Back2Basics procesbegeleiders

De procesbegeleiders, die sportverenigingen ondersteunen, hebben de Back2Basics-filosofie als uitgangspunt. Dat betekent dat zij ervan uitgaan dat de vereniging gebaat is bij het zelf zoeken van de oplossing en dat zij vooral de rol vervullen om de vereniging te stimuleren in dat proces. Het aandragen van een oplossing is dus niet de kern van hun ondersteuning: zij helpen de vereniging om het proces intern op gang te brengen en zodra dat het geval is, verdwijnen zij van het toneel. Het belangrijkste wat onze procesbegeleiders doen bij verenigingen waar het niet zo goed gaat is het proces van verenigen weer op gang brengen, met betrokkenheid als centraal motief.

De juiste match

Wie is deze procesbegeleider? Criterium is niet of ze zelf hebben gevoetbald of gesport, maar hun kwaliteit. Een vereniging kan alleen duurzaam veranderen als die verandering door de vereniging zelf wordt gedragen en uitgevoerd. Dan moet je die vereniging niet door een persoon laten begeleiden die voorzegt hoe het moet, maar door iemand die mensen zelf laat ontdekken waar de oplossing ligt. Die persoon moet de juiste match zijn voor het probleem, de aard en het karakter van die vereniging.

Interesse?

Het Back2Basics sportnetwerk is een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die vanuit passie en bevlogenheid waarde willen toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging (sportaanbieder).

Ze worden uitgenodigd of aangedragen of dienen zichzelf aan en ondergaan een screening door de Back2Basics-expert. Alleen de besten worden toegelaten. Bij inhuur zorgen we ervoor dat alles volgens de laatste wet- en regelgeving (DBA) geregeld wordt.

De professionals in het netwerk worden zorgvuldig gescreend op kennis, kunde en ervaring, maar vooral op attitude en op zogenaamde soft skills. Vervolgens worden ze eenvoudig toegankelijk en inzetbaar gemaakt door een geautomatiseerd zoeksysteem.