Training Verenigd Veranderen

(woensdag 12 oktober & 8 november 2022)

Basiscursus veranderkunde
Zwarte pijl naar beneden

woensdag 12 oktober en 8 november 2022 (van 9.30 - 16.30 uur, #11 KNVB te Zeist

Back2Basics gaat, bij het ondersteunen van sportverenigingen, uit van het begeleiden van een veranderingsproces. Dit betekent wel dat wordt verwacht dat de procesbegeleider kennis, inzicht en vaardigheden beheerst omtrent veranderprocessen.

Het begeleiden van een veranderingsproces is een vak op zich. Daar waar vroeger een meer projectmatige aanpak werd gekozen in een redelijk stabiele sportwereld, is nu een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk, en in co-creatie, de verandering vormgeven.

Een veranderingsproces is ook niet standaard. Er is geen blauwdruk, hooguit een rode draad, waarlangs veranderprocessen lopen. Bij de basiscursus veranderkunde nemen we de deelnemers mee door een procesmatige aanpak en begeleiding. We behandelen tevens het veranderproces en de verschillende fases en stadia van geplande verandering.

Werkzaamheden en communicatie rond inschrijvingen en betalingen van de B2B Academy worden verzorgd door Arko Sports Media te Nieuwegein.

Individueel

Bij minimaal 6 deelnemers
750 ex BTW
 • Deelname twee cursusdagen (9.30 – 16.30 uur)
 • Boek “de kracht van verenigen”
 • Lunch
 • Syllabus – gebruikte sheets
 • Back2Basics toolbox
 • Gebruik Back2Basics helpdesk

In company

Maximaal 12 deelnemers
Tarief in overleg
 • Deelname twee cursusdagen (9.30 – 16.30 uur)
 • Mogelijkheden voor maatwerk o.b.v. gemeentelijk beleid
 • Boek “de kracht van verenigen”
 • Syllabus – gebruikte sheets
 • Back2Basics toolbox
 • Gebruik Back2Basics helpdesk