Enter your keyword

OVER BACK2BASICS

Wij geloven in de waardevolle rol die de sport en haar verenigingen spelen en de positieve impact die ze hebben op mensen en op de samenleving in zijn geheel. Het vanuit een intrinsiek motivatie je verenigen met anderen vormt het hart van onze vitale samenleving en verdient alle steun. Daarbij geloven wij dat die steun alleen maar duurzaam effect heeft als de vereniging geholpen wordt in haar zelf organiserend en -lerend vermogen.
Als Back2Basics-netwerk en -platform helpen, verbinden en begeleiden we mensen en sportverenigingen en willen we voortdurend leren en meer weten van het verenigen en de sportvereniging. Dat doen we door geselecteerde professionals uit een zorgvuldig opgezet b2b-netwerk te koppelen aan sportverenigingen en door het stimuleren, coördineren en implementeren van onderzoek en scholing.

BACK2BASICS VIDEOS

De Back2Basics filosofie en aanpak is ontstaan in de afgelopen 25 jaar. Talloze gesprekken met verenigingsbestuurders, interviews, onderzoeken en presentaties gingen aan de uitwerking vooraf, waarbij vooral duidelijk werd dat iedere vereniging anders is en het anders doet in een steeds sneller veranderende wereld.
Er is dus geen al omvattende kant en klare oplossing voor het goed functioneren van een sportvereniging. Om goed te functioneren gaat het vooral om alle energie en kracht binnen en om de vereniging aan te boren. Goede verenigingen doen, kunnen en willen dat!

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren zijn twee filmpjes gemaakt, bedoeld om verenigingen, hun besturen en de verenigingsondersteuners te helpen bij hun streven naar sterke en vitaal functionerende verenigingen.
B2B-netwerk van geselecteerde professionals
Het Back2Basics sportnetwerk is een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die vanuit passie en bevlogenheid waarde willen toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging (sportaanbieder).

De professionals in het netwerk worden zorgvuldig gescreend op kennis, kunde en ervaring, maar vooral op attitude en op zogenaamde soft skills. Vervolgens worden ze eenvoudig toegankelijk en inzetbaar gemaakt door een geautomatiseerd zoeksysteem.

Ze worden uitgenodigd of aangedragen of dienen zichzelf aan en ondergaan een screening door de Back2Basics-expert. Alleen de beste worden toegelaten. Bij inhuur zorgen we ervoor dat alles volgens de laatste wet & regelgeving (DBA) geregeld wordt.

Nieuwe professionals kunnen zich hier aanmelden voor een screening:

AANMELDEN ALS PROFESSIONAL
B2B-netwerk van professionals voor sportverenigingen
Met de software en de diensten van het Back2Basics-netwerk kan iedere (overkoepelende) sportorganisatie snel en eenvoudig de juiste professionals aan zich binden en (terug) vinden. Heb je de juiste gevonden dan regelt het b2b-netwerk met een druk op de knop de inhuur.

Nu we zelf de beste sportprofessionals kunnen vinden is de intermediair niet meer nodig.Naast de eigen talentpool van een sportbond krijgen we inzicht in de talent pools van andere sportorganisaties.

Zo kunnen we o.a. onze sportprofessionals benchmarken met de markt. Daarnaast krijgen we inzicht in ons inhuur beleid en kunnen we professionals ontwikkelen, boeien en aan ons binden.

Sportorganisaties die deze professionals willen vinden in het back2basics systeem kunnen hier een inlogcode opvragen

BEKIJK HET NETWERK

Voordelen van een Back2Basics-netwerk

Snel en eenvoudig

Geen rompslomp

Alleen de beste professionals

Kennis, opleiding en ontwikkeling

Back2Basics gelooft in een lerende organisatie en in een lerende vereniging. We willen een stimulerende en coördinerende rol vervullen daar waar het gaat om scholing en onderzoek omtrent het functioneren en ontwikkelen van de sportvereniging.
Onderzoek
Toegepaste onderzoekslijnen dienen bij te dragen aan de ontwikkeling van de sportvereniging. We willen nadrukkelijk praktijk en theorie bij elkaar brengen, door onderzoek te laten leiden door praktijkvragen en door de praktijk te voeden met onderzoeksresultaten.

Onze overkoepelende b2b vraag is:
Hoe functioneren verenigingen en hoe kunnen we ze daarbij het beste helpen?

We werken hierbij samen met verschillende partijen en instituten.
Opleiding en ontwikkeling
De veranderende wereld vraagt ook om voortdurende aanpassingen, dus om leren en reflecteren. back2basics zal zich actief bezig houden met het scholen en trainen van haar b2b-netwerk, maar ook met scholing en training van al die functionarissen die bij dragen aan het functioneren van de vereniging. Back2Basics wil nadrukkelijk een ontwikkel- en innovatie platform zijn waar kennis en informatie op allerlei manieren uitgewisseld worden. De vorm is daarbij voor ons niet heilig, veeleer de attitude, de intrinsieke motivatie van eenieder om zich verder te ontwikkelen en te leren.

Meer informatie over Back2Basics? We staan u graag te woord!

Neem contact op