Skip to main content

Samen ontwikkelen,
samen het verschil maken

De beweging naar een verbonden samenleving

Er zijn veel complexe uitdagingen in het sociaal domein. Dat vraagt veel van onze samenleving. Deze uitdagingen moeten we met elkaar aanpakken, we moeten samenwerken. Back2Basics vormt een beweging die positieve verandering in de samenleving realiseert. Dit doen we door de verbondenheid van mensen, teams en organisaties te vergroten. 

Onze sociale domeinen

De kracht van samenwerken

Individualisering, digitalisering en verkokering zijn voorbeelden van de uitdagingen in het sociaal domein. Verschillende werkvelden zijn betrokken en moeten samenwerken. Daarbij is verbinding tussen mensen, teams en organisaties essentieel. Want samen maken we meer impact in het sociaal domein.

vector blauwe circle
Over back2basics
vector blauwe circle

Over Back2Basics

Het verhaal van Back2Basics start in 2011. Onze netwerkorganisatie werd opgericht om de wereld te veranderen. Wat begint als een methode voor het vergroten van de betrokkenheid binnen sportverenigingen, groeit uit tot een aanpak voor alle type organisaties in het sociaal domein. Met als doel: de samenleving verbinden.

Sluit aan bij de beweging

Back2Basics kent een groot netwerk van mensen, teams en organisaties. Professionals met verschillende achtergronden en vanuit allerlei werkvelden. Zij versterken elkaar in het uitdragen van de Back2Basics filosofie. Wij brengen deze professionals op verschillende manieren bij elkaar. Bouw jij mee aan een betere toekomst?

quote vector van een van de founders
vector blauwe circkel
quote persoon founder hans

Opdrachtgevers

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Logo NOC*NSF
Logo Gemeente Den Haag
Logo Jeugdzorg Nederland
Logo KNVB
Logo Achterhoek in Beweging
Logo CNV
Logo Leger des Heils
Logo NEOS
Logo ABU
Logo Playing for Success
Logo Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport

    Samen
    in beweging komen?