"Eindelijk gaan we uit van de vereniging"

Roeland Geertzen loopt al heel veel jaren rond in de sport. En ziet de ontwikkelingen op het gebied van verenigingsondersteuning als een mijlpaal. "We zijn eindelijk in staat om te zeggen: het gaat niet om ons, sportbonden. Wij bestaan, omdat onze verenigingen bestaan."

Aantal B2B procesbegeleiders neemt toe, de kwaliteit ook!

Sinds enkele maanden doet het Back2Basics netwerk regelmatig oproepen dat men op zoek is naar procesbegeleiders, die volgens de filosofie van Back2Basics verenigingen willen begeleiden. En met succes, want afgelopen mei vond een basiscursus Procesbegeleiding plaats, waaraan acht nieuwe procesbegeleiders deelnamen. "Een perfecte aanvulling op ons team", aldus leercoach Gersom Smit, "allemaal mensen die staan te popelen om te laten zien wat ze in huis hebben."

Sjors Brouwer in NRC over de kracht van samenwerken

'Pas als je gaat samenwerken, kun je talent goed ontwikkelen. Om vooruit te komen, moet je kennis delen.’ Exact die beweegredenen liggen ten grondslag aan het opstarten van het Sport Professionals Netwerk. Lees er een mooi artikel over, waarin Sjors Brouwer aan het woord komt over onze ambities!

Proud to present: de nieuwe Back2Basics website

Met trots verwelkomen wij je als bezoeker op de nieuwe website van Back2Basics!

Back2Basics zoekt procesbegeleiders

Wie zijn dat, procesbegeleiders?

De procesbegeleiders, die sportverenigingen ondersteunen, hebben de Back2Basics-filosofie als uitgangspunt. Dat betekent dat zij ervan uitgaan dat de vereniging gebaat is bij het zelf zoeken van de oplossing en dat zij vooral de rol vervullen om de vereniging te stimuleren in dat proces. Het aandragen van een oplossing is dus niet de kern van hun ondersteuning: zij helpen de vereniging om het proces intern op gang te brengen en zodra dat het geval is, verdwijnen zij van het toneel. Het belangrijkste wat onze procesbegeleiders doen bij verenigingen waar het niet zo goed gaat is het proces van verenigen weer op gang brengen, met betrokkenheid als centraal motief.

Scholing en ontwikkeling

Back2Basics biedt voor professionals in het netwerk scholingen aan.