Skip to main content

De wendbaarheid
van overheids-
instanties

Overheid

Rijksoverheid, provincies en gemeenten in beweging

Duurzaamheid, bestaanszekerheid en leefbaarheid zijn brede maatschappelijke opgaves waar overheden mee te maken hebben. Ook leven we in een dynamische tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Burgers zijn steeds meer betrokken bij de beleids- ontwikkeling en uitvoering. Het begrip co-creatie worden hierbij vaak genoemd. Geschetste ontwikkelingen vragen veel van overheden, zowel van bestuurders als ambtenaren.

Back2Basics ondersteunt en begeleidt overheden om beter samen te werken, hogere betrokkenheid te realiseren van inwoners en uitdagingen integraal aan te pakken.

Sociaal domein Overheid
quote organisatie gemeente Den Haag
“Back2Basics heeft onze medewerkers opgeleid. Naast kennis en vaardigheden heeft dat vooral ook geleid tot persoonlijke ontwikkeling“
Gemeente Den Haag
Dorine Nefkens - Gemeente Den Haag
Quote organisatie Achterhoek in Beweging
“De filosofie van Back2Basics maken wij elke dag concreet. Het gaat om ontmoetingen organiseren en mensen verbinden; kortom verenigen“
Achterhoek in Beweging
Pascal Kamperman - Directie bestuurder

  De kracht van samenwerken

  Individualisering, digitalisering en verkokering, er zijn veel complexe uitdagingen in het sociaal domein. Verschillende werkvelden zijn betrokken en moeten samenwerken. Daarbij is verbinding tussen mensen, teams en organisaties essentieel. Want samen maken we meer impact.

  Diensten die verbinden

  Verbinding kunnen we op verschillende manieren positief stimuleren. Voor jouw organisatie, team of het individu.

  Waarom Back2Basics

  Bewezen methoden

  Wij delen kennis via trainingen, coaching, advies en procesbegeleiding en voegen structureel waarde toe. Onze beweging maakt een verschil in het leven van mensen en onze maatschappij.

  30+ jaar ervaring

  Ruim 30 jaar ervaring en gericht onderzoek sinds 2011 ligt aan de basis van onze beweging. Samen met ons groeiende netwerk aan professionals weten wij wat werkt en niet werkt.

  Altijd in co-creatie

  Wij empoweren mensen, teams en organisaties om zichzelf te ontwikkelen. Dit doen we samen, in co-creatie. Wij werken agile en hebben na afsluiting van een project een beweging gecreëerd.

  Positieve samenwerking

  Wij werken met passie en gedrevenheid. Door onze positieve aanpak doorbreken wij bestaande patronen en creëren we een cultuur van openheid, vertrouwen en samenwerking.
  vector blauwe circkel
  De beweging van Back2basics
  vector blauwe circkel

  Grote veranderingen beginnen klein

  Wij zijn ervan overtuigd dat er een beweging nodig is om de verbinding tussen mensen in onze samenleving te vergroten. Als de verbinding groot is, werken mensen, teams en organisaties beter samen. En hebben zo een groeiende impact op onze maatschappij. Hierbij vormen kleine veranderingen de opmaat naar grote successen.

  Over Back2Basics

  Het verhaal van Back2Basics start in 2011. Onze netwerkorganisatie werd opgericht om de wereld te veranderen. Wat begint als een methode voor het vergroten van de betrokkenheid binnen sportverenigingen, groeit uit tot een aanpak voor alle type organisaties in het sociale domein. Met als doel: de samenleving verbinden.
  Over back2basics de founders
  vector rode circkel
  vector rode circkel

  Opdrachtgevers

  Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Logo NOC*NSF
  Logo Gemeente Den Haag
  Logo Jeugdzorg Nederland
  Logo KNVB
  Logo Achterhoek in Beweging
  Logo CNV
  Logo Leger des Heils
  Logo NEOS
  Logo ABU
  Logo Playing for Success
  Logo Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport

   Samen
   in beweging komen?