Skip to main content

Privacyverklaring

Bij gebruik of aanschaf van onze producten en diensten kunnen wij, Back2Basics, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij onder andere aan gegevens die u ons verstrekt bij het inschrijven voor een activiteit van de B2B Academy of het invullen van het contactformulier op de website www.back2basics.nl.

Wij doen dit om aan de hand van de inzichten die wij daaruit verkrijgen onze dienstverlening te verbeteren. Hierdoor kunnen wij deze beter op uw behoeften afstemmen. Daarnaast verzamelen wij de gegevens uit commerciële overwegingen, zodat wij inzichtelijk krijgen in welke producten/diensten u als consument geïnteresseerd bent.

U leest hier hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen, hoe lang wij deze informatie bewaren en voor welke doeleinden we deze informatie (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. Uw gegevens worden alleen gebruikt om een aangegane dienst uit te voeren of om u het laatste nieuws te brengen op het gebied van onze producten. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden ten behoeve van het verzenden van bestellingen en/of facturatie & incasso.

Verwerking van Back2Basics

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Back2Basics en door haar ingeschakelde leveranciers m.b.t. orderverwerking en facturatie.

Contact

Met deze privacyverklaring geven we u duidelijkheid over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen hierover, of wilt u uw gegevens aanpassen, inzien, wijzigen en/of verwijderen? Dan kunt u contact met Back2Basics opnemen via onze leverancier Arko Sports Media, via events@sportsmedia.nl. Of als u liever per post contact opneemt: Back2Basics, KNVB Campus N011, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens in wilt voeren of niet. Echter, om gebruik te maken van een groot deel van onze producten en/of diensten is het invoeren van uw persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens in te voeren?

Als u zich inschrijft voor een activiteit van B2B Academy, dan hebben wij uw gegevens nodig om het product en/of de factuur bij u te laten bezorgen en/of u van nadere informatie over het product/dienst te voorzien. Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van nieuwe producten of evenementen en om contact met u op te nemen dan hebben wij een (werkend) e-mailadres nodig van u. Op het moment dat u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan geven wij aan welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst. De gegevens die niet als noodzakelijk aangegeven zijn, zijn optioneel.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten/diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken van de deelnemers van onze activiteiten of digitale nieuwsbrieven of de afname van andere producten van Back2Basics. Het verschilt per product welke persoonsgegevens wij daarbij verwerken.

Er zijn een aantal manieren waarop wij persoonsgegevens (kunnen) verzamelen:

 • Bij afname en/of levering van een van onze producten zoals inschrijving voor een activiteit of aanmelding voor een digitale nieuwsbrief: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn: naam, adres en woonplaats, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), e-mailadres en mobiel telefoonnummer (ten behoeve van contact) en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt, en dus belangstelling hebt voor dat soort producten. Deze gegevens kunnen verstrekt worden aan derden ten behoeve van het verzenden van een bestelling en/of voor facturatie en incasso;
 • Het aanvragen van producten via onze website, bijvoorbeeld een nieuwsbrief of marketing gerelateerde e-mailingen. Hierbij wordt de informatie verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld uw e-mailadres;
 • Cookies bij het gebruik van onze website. Hierbij wordt de informatie verwerkt over uw gebruik van onze website(s), bijvoorbeeld welke pagina’s u bezocht heeft en op welke producten u geklikt heeft. Uit deze informatie kunnen wij mogelijk uw interesses afleiden.

Deze gegevens lopen uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, gegevens waardoor u direct geïdentificeerd kunt worden. Maar ook informatie die weliswaar betrekking op u heeft, maar waarbij u niet direct geïdentificeerd kunt worden.

Al deze gegevens worden niet bij alle producten en diensten die u afneemt verzamelt. Het is een opsomming van de gegevens die verzameld kunnen worden, en dit betekent dus dat deze opgeslagen en/of gevraagd worden. Zo kan het per product/dienst verschillen welke gegevens wij vragen.

Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden leveranciers m.b.t. orderverwerking en facturatie en incasso.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld via e-mail. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • wij kunnen (NAW-)gegevens verstrekken aan derde partijen ten behoeve de uitvoering van de overeenkomst, denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van een bestelling, de facturatie hiervan;
 • om onze websites te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van zeven jaar na einde van de klantrelatie. Dit doen wij ten behoeve vanwege de geldende fiscale wetgeving. Denk hierbij aan gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier of een inschrijving voor een activiteit of een aanmelding voor een nieuwsbrief. Ontvangt u emails met acties en aanbiedingen van Back 2 Basics omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze locatie, een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Kinderen jonger dan 16 jaar

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Verzet, inzage, wijzigingen en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via events@sportsmedia.nl. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan events@sportsmedia.nl. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Heeft u vragen over uw gegevens?

Stuur een e-mail aan onze leverancier events@sportsmedia.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens Back2Basics”. Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats en voeg een kopie van een identificatiebewijs mee zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk voor u bestemd is. Als wij niet (volledig) kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens u doelt, dan kunnen wij u vragen om uw gegevens nader te specificeren. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen zullen wij verder gaan met de uitvoering van uw verzoek. Zodra uw verzoek is uitgevoerd ontvangt u van ons een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden uitgevoerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Wijziging van de privacyverklaring

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via de website of per e-mail.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd april 2021

Samen
in beweging komen?