Skip to main content

De kracht van samen

De kracht van samenwerken in het sociaal domein

Vergrijzing, toenemende zorgvraag, armoede, bestaanszekerheid. Veel sociale uitdagingen zijn complex. We moeten organisaties en onze aanpak aanpassen. Een beetje bijsturen of pleisters plakken werkt niet meer. Het is noodzakelijk dat verschillende organisaties domein overstijgend samenwerken.

Back2Basics weet wat er nodig is om met elkaar tot duurzame oplossingen te komen. Lees hieronder wat we samen kunnen bewerkstelligen. 

Samenwerken alle sociale domeinen
Vector rode circkel
Vector rode circkel
01 | 05

Complexe
vraagstukken
oplossen

Alle organisaties in het sociaal domein spelen een rol in het zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook mensen in een kwetsbare positie. Actuele sociale vraagstukken zijn vaak gecompliceerd en hebben betrekking op meerdere domeinen, zoals Zorg & Welzijn, Wonen en Werk. Deze vraagstukken kun je oplossen als verschillende organisaties en professionals samenwerken en expertise bundelen.

Wij begrijpen het maatschappelijk veld en weten hoe lastig samenwerken is. Wij geloven in bewegingen. En werken samen met jou, vanuit de bedoeling, aan duurzame oplossingen.

02 | 05

Passende
governance
realiseren

Veel organisaties in het sociaal domein merken dat de governance, ontstaan in een andere tijd en samenleving, niet meer passend is in de huidige tijd. Een passende inrichting van de governance structuur is van essentieel belang om toekomstbestendig te zijn. Dit krijgt steeds meer aandacht vanuit wet- en regelgeving en stakeholders. Het proces naar een nieuwe governance structuur is niet rechtlijnig of eenduidig. Het vraagt een gezamelijke aanpak met alle lagen van de organisatie.

Back2Basics kent deze processen en weet samen met de achterban vanuit de bedoeling van de organisatie, deze aanpak vorm te geven. Zo realiseren we samen met jou een passende, geaccepteerde en gedragen governance.

03 | 05

Integrale aanpak
ontwikkelen

Door een geïntegreerde aanpak kijk je over de grenzen van beleidsterreinen en organisaties heen. Het oplossen van een specifiek maatschappelijk opgave staat op deze manier centraal. Je bepaalt gezamelijk doelen en houdt rekening met verschillende behoefte en belangen. Sport en Welzijn werken bijvoorbeeld samen met Ruimtelijke Ordening en Onderwijs bij de aanleg van groene speelpleinen bij scholen. Zodat dit bijdraagt aan spelen en sporten, maar ook aan een gezonde leefomgeving en duurzaamheid. 

Onze professionals hebben veel ervaring met het geïntegreerd aanpakken van maatschappelijke opgaves.

04 | 05

Efficiënter
werken

Er is enorm veel kennis en expertise bij alle organisaties binnen het sociaal domein. Elk werkveld heeft zijn eigen complexiteit en problematiek. Door samen te werken en deze expertise te bundelen kun je een maatschappelijk probleem als bestaanszekerheid veel effectiever aanpakken. Je bespaart veel tijd en geld. Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoek doen en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. Ook kun je effectiever communiceren met belanghebbenden en grip houden op het proces en resultaat.

De positieve aanpak van de professionals van Back2Basics stimuleert de verbinding tussen teams en organisaties.

05 | 05

Maatwerk
leveren

Elk individu heeft andere behoeften. De benodigde hulp en ondersteuning op het gebied van gezondheid, onderwijs en bestaanszekerheid is voor iedereen anders. Door verschillende organisaties en professionals te betrekken bij de aanpak van een maatschappelijk probleem, kan er beter worden ingespeeld op de behoefte van het individu en kan er maatwerk worden geleverd. Dit vergroot de impact die we kunnen maken binnen het sociaal domein.

Back2Basics helpt organisaties om het verschil te maken in het leven van mensen en onze maatschappij.

Over Back2Basics

Het verhaal van Back2Basics start in 2011. Onze netwerkorganisatie werd opgericht om de wereld te veranderen. Wat begint als een methode voor het vergroten van de betrokkenheid binnen sportverenigingen, groeit uit tot een aanpak voor alle type organisaties in het sociale domein. Met als doel: de samenleving verbinden.

Over Back2Basics founders fotografie
Vector rode circkel
Vector rode circkel

Opdrachtgevers

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Logo NOC*NSF
Logo Gemeente Den Haag
Logo Jeugdzorg Nederland
Logo KNVB
Logo Achterhoek in Beweging
Logo CNV
Logo Leger des Heils
Logo NEOS
Logo ABU
Logo Playing for Success
Logo Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport

    Samen
    in beweging komen?