Skip to main content

Trainingen

Beter samenwerken 
start bij jezelf

Wil je werken aan je persoonlijke groei en ontwikkeling? De professionals van Back2Basics zorgen voor nieuwe inzichten, zelfontwikkeling en vooral het aanscherpen van soft skills. In een afwisselend programma word je optimaal in je eigen “denk en doe-stand” gezet. Kies voor groei! Niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van een team, je organisatie.

Maatwerk training aanvragen

Om beweging voor elkaar te krijgen is in iedere situatie anders. Wij bieden individuele en in company trainingen aan. We maken gebruik van specifieke experts en docenten.
Call to Action founder fotografie Hans

Onze trainingen

Verenigd veranderen

Het ontwikkelen van een beweging veronderstelt tegelijkertijd een veranderingsproces. Het realiseren en begeleiden van een veranderingsproces is een vak op zich. Vroeger werd een meer projectmatige aanpak gekozen, nus is een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk, en in co-creatie, de verandering vormgeven. Er is geen blauwdruk voor een veranderingsproces, hooguit een rode draad, waarlangs veranderprocessen lopen. Voor de professional die actief is in veranderingsprocessen wordt kennis, inzicht en vaardigheden veronderstelt om dit te begeleiden.

Bij de tweedaagse trainingverenigd veranderen nemen we de deelnemers mee door een procesmatige aanpak en begeleiding. We behandelen tevens het veranderproces – zowel boven als onder de waterspiegel – en de verschillende fases en stadia van geplande verandering. De deelnemers passen deze aanpak toe op de eigen werkpraktijk.

Voor: managers, teamleiders en procesbegeleiders

Proces
begeleiding

Procesbegeleiding gaat uit van een proces van betrokkenheid en reflectie te realiseren met de stakeholders. Het gaat over het invullen van een begeleidende neutrale rol, waarbij samen in co-creatie, de uitdagingen aangepakt worden, maar tevens geleerd wordt om het vervolgens zelf te kunnen.

Bij de 3-daagse training procesbegeleiding nemen we de deelnemers mee door een procesmatige aanpak en begeleiding (verwoorden/vraagarticulatie, verdiepen, verbeelden, verbinden, vormgeven en verwezenlijken). Deze fases en stadia worden vertaald naar een concrete aanpak. Ook worden de persoonlijke vaardigheden besproken en ontwikkeld. De deelnemers passen deze aanpak toe op de eigen werkpraktijk en ontwikkelen meer en meer kennis en vaardigheden om procesbegeleiding te kunnen toepassen.

Voor: adviseurs, procesbegeleiders en projectleiders.

Presentatie
vaardigheden

Een goede presentatie is voor een groot gedeelte te leren. Vanuit onze visie beginnen we bij de bedoeling, ofwel wie ben je en welke verhaal wil je vertellen? In deze 5-daagse cursus krijg je een afwisselend programma met theorie, rollenspelen en dialoog worden de deelnemers optimaal in hun eigen “denk en doe-stand” gezet.

Voor: Individuen en teams.

Vraag
articulatie

Bij het ondersteunen van organisaties is het vertrekpunt de hulpvraag. Toch zien we in de praktijk dat deze klakkeloos overnemen risico’s meebrengt in de ondersteuning. Vaak is er ook meer aan de hand en ligt een geheel andere oorzaak ten grondslag aan het probleem dat men ervaart. Vandaar dat we op zoek moeten naar het vraagstuk of de achterliggende vraag. Het succes van de ondersteuning hangt namelijk voor een groot deel af van het stellen van de juiste vraag.

De 1-daagse training vraagarticulatie neemt je mee in het op gestructureerde wijze achterhalen van de vraag en het achterliggende vraagstuk. Verschillende fases (vooronderzoek, vertrouwen, vragen, vraagarticulatie, verhelderen) worden belicht en toegelicht en ook vertaald naar een concrete aanpak. Ook worden de persoonlijke vaardigheden besproken en ontwikkeld. De deelnemers passen deze aanpak toe op de eigen werkpraktijk.

Voor: adviseurs, procesbegeleiders en projectleiders

Gespreksleiding

Vanuit onze filosofie komen we vaak uit op het organiseren van 'opstootjes', het bijeenbrengen van stakeholders en betrokkenen. Dit kunnen kleinere en grotere sessies zijn tot wel 200 deelnemers. Om een beweging tot stand te brengen zijn deze 'opstootjes' van cruciaal belang. Van de professional wordt verwacht dat hij dit in goede banen leidt.

De 1-daagse training gespreksleiding neemt je mee in het op gestructureerde wijze leiden van kleine en grote bijeenkomsten. Dit betekent dat er een ontwerp gemaakt wordt op basis van de geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met verschillende belangen en de gewenste output. Vervolgens moet dit ontwerp ook passen bij de cultuur van de deelnemers, is er energie nodig en is het van belang dat eenieder zijn of haar input kan geven. De deelnemers passen de systematiek toe op de eigen werkpraktijk – wat past en wat niet? Uiteraard wordt er tijdens de training veelvuldig geëxperimenteerd met het leiden van verbindende bijeenkomsten.

Voor: managers, teamleiders en procesbegeleiders

Groeien als individu en organisatie

Naast individuele trainingen bieden we team coaching en organisatie ontwikkeling. We begeleiden organisaties zichtbaar vooruit. Niet alleen begeleiden we het oplossen van problemen maar vergroten het oplossend vermogen van de organisatie. Zodat we met elkaar meer impact kunnen maken in het sociaal domein.

Samen kiezen we voor groei; als individu en organisatie.

Trainingen organisaties fotografie
Vector blauwe circkel
Over de Back2Basics beweging
Vector blauwe circkel

Grote veranderingen beginnen klein

Wij zijn ervan overtuigd dat er een beweging nodig is om de verbinding tussen mensen in onze samenleving te vergroten. Als de verbinding groot is, werken mensen, teams en organisaties beter samen. En hebben zo een groeiende impact op onze maatschappij. Hierbij vormen kleine veranderingen de opmaat naar grote successen.

Over Back2Basics

Het verhaal van Back2Basics start in 2011. Onze netwerkorganisatie werd opgericht om de wereld te veranderen. Wat begint als een methode voor het vergroten van de betrokkenheid binnen sportverenigingen, groeit uit tot een aanpak voor alle type organisaties in het sociale domein. Met als doel: de samenleving verbinden.

Over Back2Basics founders fotografie
Vector rode circkel
Vector rode circkel

Opdrachtgevers

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Logo NOC*NSF
Logo Gemeente Den Haag
Logo Jeugdzorg Nederland
Logo KNVB
Logo Achterhoek in Beweging
Logo CNV
Logo Leger des Heils
Logo NEOS
Logo ABU
Logo Playing for Success
Logo Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport

    Samen
    in beweging komen?