Skip to main content

Sportverenigingen

Onze grootste beweging

Back2Basics voor sportverenigingen

Onze methode voor het vergroten van de betrokkenheid binnen sportverenigingen is al meer dan 10 jaar succesvol. We brengen met succes een proces op gang waarbij vereningsleden in de denk en doe stand worden gezet bij de ontwikkeling van hun vereniging. Op het gebied van ondersteuning aan sportverenigingen hebben we, als eerste in Nederland, onze aanpak wetenschappelijk gevalideerd. Gericht onderzoek sinds 2011 ligt aan de basis van de Back2Basics beweging.

Vector rode circkel Vector rode circkel Vector blauwe circkel Back2Basics kennisdeling en inspiratie lookbook Vector blauwe circkel

Kennisdeling en inspiratie

De Back2Basics beweging is een beweging waar iedereen kan participeren om kennis, inzicht en ervaring te delen omtrent het verenigen. Wij geloven dat hierdoor de kennis groeit en willen graag de aanjager en inspirator zijn voor deze beweging. Dat doen we door een boek, toolbox, posters, presentaties en workshops. Hiermee hebben we enorm veel verenigingen weten te bereiken en bewegingen op gang kunnen brengen. Deze materialen delen we nog steeds.

Bekijk onze Youtube video's

Producten voor sportverenigingen

We zien nog steeds enorm veel kansen voor sportverenigingen in een veranderende samenleving. We bieden verschillende diensten om het bestuur en de leden van een vereniging te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat het functioneren van het bestuur de grootse voorspeller is van een goed functionerende vereniging.

Meer weten over ons aanbod?

Call to Action founder fotografie Hans

Ons aanbod voor sportverenigingen:

 • Opleiding Besturen met impact
  Voor individuele bestuursleden die een betere bestuurder willen worden.

 • Bestuurscoaching gericht op het bestuur
  Voor besturen die zich willen ontwikkelen naar een beter en leuker team.

 • Procesbegeleiding
  Voor besturen die met de leden het beleid en/of de organisatie willen ontwikkelen en/of interne processen willen verbeteren.

 • Back2Basics scan voor verenigingen
  De Back2Basics scan geeft je inzicht over waar te starten met het ontwikkelen van je vereniging.

Back2Basics fotografie sportverenigingen

Het netwerk

 • Back2Basics ons team Walter

  Walter

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Thijs

  Thijs

  Teamcoach

 • Back2Basics ons team Thijs

  Thijs

  Bestuurscoach

 • Back2Basics ons team Paul

  Paul

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Nelly

  Nelly

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Mirjam

  Mirjam

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Martijn

  Martijn

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Marleen

  Marleen

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Marco

  Marco

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Lutger

  Lutger

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Karin

  Karin

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Johan

  Johan

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Jaco

  Jaco

  Bestuurscoach

 • Back2Basics ons team Ine

  Ine

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Gersom

  Gersom

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Evelyn

  Evelyn

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Edwin

  Edwin

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Debbie

  Debbie

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Danny

  Danny

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Clement

  Clement

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Cees

  Cees

  Bestuurscoach

 • Back2Basics ons team Brigitta

  Brigitta

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Anneleen

  Anneleen

  Procesbegeleider

 • Back2Basics ons team Anne

  Anne

  Procesbegeleider

Opdrachtgevers

Sluit aan bij ons netwerk

Back2Basics kent een groot netwerk van professionals. Wij verschillen in achtergrond, maar versterken elkaar in het uitdragen van de Back2Basics filosofie. Bouw jij mee aan een betere toekomst?

Sluit aan als professional

Quote ballon founder hans Vector blauwe circkel Quote fotografie founder Hans

Wij gaan graag een positieve
samenwerking aan

Contact opnemen

Lees meer...Sportverenigingen

 • Hits: 2822

Bedankt-b2b-scan

Bedankt

Bedankt voor het aanvragen van de Back2Basics scan. We nemen spoedig contact met je op.

Per e-mail ontvang je een kopie van het ingevulde formulier. Niet ontvangen? Controleer ook je spambox.

Back2Basics
KNVB Campus #11
Woudenbergseweg 56
3707 HX Zeist

Terug naar de homepage

Lees meer...Bedankt-b2b-scan

 • Hits: 68

B2B-scan

Doe de Back2Basics scan

Jouw startpunt voor ontwikkeling

De Back2Basics scan

Een organisatie functioneert op basis van een goede bedrijfsvoering. Maar wij geloven dat goed presterende organisaties die van betekenis zijn voor de medewerkers en positieve impact hebben op onze planeet, vooral ook aandacht besteden aan de cultuur. Wij hebben dat vertaald naar het actieve begrip “verenigen”, dat verder gaat dan samenwerken.

Bij verenigen gaat het om het proces dat zorgt voor een grote verbondenheid, betrokkenheid en gezamenlijkheid in de organisatie. Als dat er is, kan de organisatie alles aan. Het vermogen van de leden van de organisatie om zichzelf te verenigen waardoor je sneller en beter tot resultaten komt, noemen wij de “verenigkracht”.

Om een indruk te krijgen van de verenigkracht van een organisatie hebben wij de Back2Basics Scan ontwikkeld. Een vragenlijst rond 8 voor het functioneren en de cultuur relevante thema’s. Deze wetenschappelijk gevalideerde scan levert organisaties een snel inzicht in de heersende cultuur samengevat in de verenigkracht. Waarna de organisatie zelf of met behulp van een procesbegeleider aan de slag kan met verbeter- of ontwikkelprocessen.

De Back2Basics Scan maakt het onzichtbare zichtbaar en vergemakkelijkt een aanpak op de onderstroom in de organisatie. Voordelen van de Back2Basics scan:

 • Startpunt van ontwikkeling
 • Input vanuit de organisatie
 • Focus op cultuur van de organisatie

Vraag de scan aan

Back2Basics aanvragen scan fotografie

Vraag nu de scan aan

Laat jouw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Lees meer...B2B-scan

 • Hits: 698

Trainingen

Trainingen

Beter samenwerken 
start bij jezelf

Wil je werken aan je persoonlijke groei en ontwikkeling? De professionals van Back2Basics zorgen voor nieuwe inzichten, zelfontwikkeling en vooral het aanscherpen van soft skills. In een afwisselend programma word je optimaal in je eigen “denk en doe-stand” gezet. Kies voor groei! Niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van een team, je organisatie.

Contact opnemen

Maatwerk training aanvragen

Om beweging voor elkaar te krijgen is in iedere situatie anders. Wij bieden individuele en in company trainingen aan. We maken gebruik van specifieke experts en docenten.
Call to Action founder fotografie Hans

Onze trainingen

 • Verenigd veranderen

  Het ontwikkelen van een beweging veronderstelt tegelijkertijd een veranderingsproces. Het realiseren en begeleiden van een veranderingsproces is een vak op zich. Vroeger werd een meer projectmatige aanpak gekozen, nus is een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk, en in co-creatie, de verandering vormgeven. Er is geen blauwdruk voor een veranderingsproces, hooguit een rode draad, waarlangs veranderprocessen lopen. Voor de professional die actief is in veranderingsprocessen wordt kennis, inzicht en vaardigheden veronderstelt om dit te begeleiden.

  Bij de tweedaagse trainingverenigd veranderen nemen we de deelnemers mee door een procesmatige aanpak en begeleiding. We behandelen tevens het veranderproces – zowel boven als onder de waterspiegel – en de verschillende fases en stadia van geplande verandering. De deelnemers passen deze aanpak toe op de eigen werkpraktijk.

  Voor: managers, teamleiders en procesbegeleiders

 • Proces
  begeleiding

  Procesbegeleiding gaat uit van een proces van betrokkenheid en reflectie te realiseren met de stakeholders. Het gaat over het invullen van een begeleidende neutrale rol, waarbij samen in co-creatie, de uitdagingen aangepakt worden, maar tevens geleerd wordt om het vervolgens zelf te kunnen.

  Bij de 3-daagse training procesbegeleiding nemen we de deelnemers mee door een procesmatige aanpak en begeleiding (verwoorden/vraagarticulatie, verdiepen, verbeelden, verbinden, vormgeven en verwezenlijken). Deze fases en stadia worden vertaald naar een concrete aanpak. Ook worden de persoonlijke vaardigheden besproken en ontwikkeld. De deelnemers passen deze aanpak toe op de eigen werkpraktijk en ontwikkelen meer en meer kennis en vaardigheden om procesbegeleiding te kunnen toepassen.

  Voor: adviseurs, procesbegeleiders en projectleiders.

 • Presentatie
  vaardigheden

  Een goede presentatie is voor een groot gedeelte te leren. Vanuit onze visie beginnen we bij de bedoeling, ofwel wie ben je en welke verhaal wil je vertellen? In deze 5-daagse cursus krijg je een afwisselend programma met theorie, rollenspelen en dialoog worden de deelnemers optimaal in hun eigen “denk en doe-stand” gezet.

  Voor: Individuen en teams.

 • Vraag
  articulatie

  Bij het ondersteunen van organisaties is het vertrekpunt de hulpvraag. Toch zien we in de praktijk dat deze klakkeloos overnemen risico’s meebrengt in de ondersteuning. Vaak is er ook meer aan de hand en ligt een geheel andere oorzaak ten grondslag aan het probleem dat men ervaart. Vandaar dat we op zoek moeten naar het vraagstuk of de achterliggende vraag. Het succes van de ondersteuning hangt namelijk voor een groot deel af van het stellen van de juiste vraag.

  De 1-daagse training vraagarticulatie neemt je mee in het op gestructureerde wijze achterhalen van de vraag en het achterliggende vraagstuk. Verschillende fases (vooronderzoek, vertrouwen, vragen, vraagarticulatie, verhelderen) worden belicht en toegelicht en ook vertaald naar een concrete aanpak. Ook worden de persoonlijke vaardigheden besproken en ontwikkeld. De deelnemers passen deze aanpak toe op de eigen werkpraktijk.

  Voor: adviseurs, procesbegeleiders en projectleiders

 • Leiderschapstrainingen

 • Gespreksleiding

  Vanuit onze filosofie komen we vaak uit op het organiseren van 'opstootjes', het bijeenbrengen van stakeholders en betrokkenen. Dit kunnen kleinere en grotere sessies zijn tot wel 200 deelnemers. Om een beweging tot stand te brengen zijn deze 'opstootjes' van cruciaal belang. Van de professional wordt verwacht dat hij dit in goede banen leidt.

  De 1-daagse training gespreksleiding neemt je mee in het op gestructureerde wijze leiden van kleine en grote bijeenkomsten. Dit betekent dat er een ontwerp gemaakt wordt op basis van de geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met verschillende belangen en de gewenste output. Vervolgens moet dit ontwerp ook passen bij de cultuur van de deelnemers, is er energie nodig en is het van belang dat eenieder zijn of haar input kan geven. De deelnemers passen de systematiek toe op de eigen werkpraktijk – wat past en wat niet? Uiteraard wordt er tijdens de training veelvuldig geëxperimenteerd met het leiden van verbindende bijeenkomsten.

  Voor: managers, teamleiders en procesbegeleiders

Groeien als individu en organisatie

Naast individuele trainingen bieden we team coaching en organisatie ontwikkeling. We begeleiden organisaties zichtbaar vooruit. Niet alleen begeleiden we het oplossen van problemen maar vergroten het oplossend vermogen van de organisatie. Zodat we met elkaar meer impact kunnen maken in het sociaal domein.

Samen kiezen we voor groei; als individu en organisatie.

Trainingen organisaties fotografie

Werkvelden

Wij werken met mensen, teams en organisaties in het sociaal domein.

 • Overheid

  Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen

 • Zorg & Welzijn

  Zorgkoepels, zorginstellingen, welzijnsinstellingen

 • Maatschappelijke organisaties

  Goede doelen, stichtingen, verenigingen, coöperaties

 • Sport & Bewegen

  Sportbonden, sportorganisaties, Verenigingen

 • Onderwijs

  Zorginstellingen, jeugdzorg, ziekenhuizen

 • Werkveld Overheid

  Overheid

  Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen

 • Werkveld Zorg en Welzijn

  Zorg & Welzijn

  Zorgkoepels, zorginstellingen, welzijnsinstellingen

 • Werkveld Maatschappelijke organisaties

  Maatschappelijke organisaties

  Goede doelen, stichtingen, verenigingen, coöperaties

 • Werkveld Sport en Bewegen

  Sport & Bewegen

  Sportbonden, sportorganisaties, sportverenigingen

 • Werkveld Onderwijs

  Onderwijs

  Onderwijsraad, scholen, kenniscentra

Vector blauwe circkel Over de Back2Basics beweging Vector blauwe circkel

Grote veranderingen beginnen klein

Wij zijn ervan overtuigd dat er een beweging nodig is om de verbinding tussen mensen in onze samenleving te vergroten. Als de verbinding groot is, werken mensen, teams en organisaties beter samen. En hebben zo een groeiende impact op onze maatschappij. Hierbij vormen kleine veranderingen de opmaat naar grote successen.

De beweging

Over Back2Basics

Het verhaal van Back2Basics start in 2011. Onze netwerkorganisatie werd opgericht om de wereld te veranderen. Wat begint als een methode voor het vergroten van de betrokkenheid binnen sportverenigingen, groeit uit tot een aanpak voor alle type organisaties in het sociale domein. Met als doel: de samenleving verbinden.

Meer over ons

Over Back2Basics founders fotografie Vector rode circkel Vector rode circkel

Opdrachtgevers

Of een andere dienst?

Onze diensten om samen met jou succesvol te veranderen.
 • Dienst Organisatie ontwikkeling

  Organisatie ontwikkeling

  Back2Basics begeleidt jouw organisatie om weer als team resultaten te behalen.

 • Dienst Team coaching

  Team coaching

  Door doelgerichte team coaching, stimuleren en versterken
  we de verbinding tussen teamleden.

Lees meer...Trainingen

 • Hits: 1592

Samen
in beweging komen?