De beweging

De beweging​
Zwarte pijl naar beneden

Dat mensen zich verenigen is zo oud als de mensheid, niet voor niets want samen kun je meer en sta je sterker. De afgelopen jaren hebben we veel mensen en organisaties betrokken en bevraagd op dit onderwerp en verschillende onderzoeken gedaan. Zo werd duidelijk dat organisaties die goed kunnen verenigen, beter functioneren, makkelijker problemen oplossen en betere resultaten opleveren. De mate waarin de organisatie in staat is te verenigen, noemen we de verenigkracht van de organisatie.

We hoeven het niet opnieuw uit te vinden, want het is gewoon oude wijsheid. Wel moeten we het opnieuw blootleggen, misschien zelfs opnieuw ontdekken en er weer aandacht aan besteden of zelfs accent op leggen.

Back2Basics beweging

Wij willen van betekenis zijn voor onze klanten door hun organisatie te helpen verenigen, ontwikkelen en verbeteren. 

Maar wij willen ook van betekenis zijn voor al die andere organisaties en adviseurs. Des te sterker wij ons kunnen verenigen met anderen, des te beter wij van betekenis kunnen zijn. Op basis van dit uitgangspunt is de Back2Basics beweging ontstaan.

 

We geloven sterk dat verenigen de wereld mooier maakt. We verspreiden dan ook graag onze kennis en ervaring over Back2Basics en het verenigen. Dit doen we door het delen van boeken, artikelen, presentaties, workshops, bijeenkomsten en concrete instrumenten en methoden voor verenigingsadvies. Iedereen is vrij om gebruik te maken van de inzichten en hopelijk levert het weer nieuwe inzichten op, waardoor we nog beter worden met elkaar. Onze beweging is onderverdeeld in onderstaande vier pijlers.