Onderzoek

Ons talent
Zwarte pijl naar beneden

Ruim 30 jaar ervaring en gericht onderzoek sinds 2011 ligt aan de basis van de Back2Basics beweging. Per onderzoeksvraag bekijken we welke partner het beste aansluit. Momenteel loopt er een nauwe samenwerking met de Universiteit van Tilburg en Fontys Hogeschool.

Het onderzoek voeren we uit op basis van twee hoofdvragen:

  • Hoe komt het dat de ene vereniging beter functioneert dan de andere?
  • Hoe kan je verenigingen effectief begeleiden in hun ontwikkeling?


In eerdere onderzoeken hebben we vast kunnen stellen dat cultuur de belangrijkste voorspellende waarde heeft in het functioneren van een vereniging. Dit inzicht geeft direct richting voor het bestuur. 

De belangrijkste conclusie uit het verdiepend onderzoek is dat je als bestuur zelf een enorme invloed hebt. Des te positiever en waarderender je als bestuur optreedt binnen de vereniging en in communicatie met leden, des te beter de club functioneert.

Op het gebied van ondersteuning aan sportverenigingen hebben we – als eerste in Nederland – onze aanpak gevalideerd (goed onderbouwd) en zijn we in het proces deze bewezen effectief te krijgen.