Clubs ondersteunen

Clubs ondersteunen​

Back2Basics helpt clubs en besturen in het verenigen. Een proces van onschatbare waarde voor het verenigingsleven. Door het benutten van de verenigkracht werken we samen met energie aan dat wat we willen bereiken. Clubs ondersteunen doen we aan de hand van drie pijlers.

Procesbegeleiding

Vanuit ons onderzoek en jarenlange ervaring zien wij dat organisaties die sterk zijn in ‘verenigen’ goed functioneren. Back2Basics helpt clubs en organisaties in het verenigen. Een proces van onschatbare waarde voor het verenigingsleven. Door het benutten van de verenigkracht werken we samen met energie aan dat wat we willen bereiken.  

Waar het vroeger een gegeven was dat men zich voor het leven aan de vereniging verbond en een steentje bijdroeg, vraagt dat in deze tijd meer en specifieke aandacht. Onder invloed van de toenemende individualisering is het creëren van verbondenheid een grotere uitdaging. Je zou kunnen zeggen dat de vereniging wel een positieve impuls kan gebruiken.

Vind je het bijvoorbeeld lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden, leden te betrekken binnen de vereniging en iedereen binnen de lijntjes te houden? Back2Basics helpt door middel van procesbegeleiding de verenigkracht te vergroten. Niet door symptoombestrijding, maar door het fundamenteel anders te doen. 

 

We leren je als bestuur wat het betekent om te sturen op verbinding. Hoe je zorgt dat leden zich verbonden voelen, iets voor de ander over hebben en verdiepende relaties met elkaar aangaan. Samen wakkeren we de verborgen energie aan, zodat de vereniging (weer) groeit en bloeit.

Als enige ondersteuningsinterventie in Nederland heeft procesbegeleiding het kwaliteitskeurmerk ‘Goed onderbouwd’ van het Kenniscentrum Sport.

Sportakkoord

Procesbegeleiding kan ook worden aangevraagd via het Lokale Sportakkoord.
Ben jij al onderdeel van het Lokale Sportakkoord? Neem dan contact op met de lokale alliantie. Zegt je dit nog even niks? Neem dan contact met ons op.

Oranje pijl naar beneden
Bestuurscoaching

Bestuurscoaching (powered by Courius)

Wat is het beste team, waarin je ooit actief was? Zou het niet fantastisch zijn als het
huidige bestuur ook zo goed functioneert? Met onze bestuurscoaching verenigen we het bestuur als team en daarmee de club, zichtbaar en voelbaar vooruit. Dit proces begint met het achterhalen van de exacte hulpvraag.

Coaching voor het bestuur
Tijdens het proces reflecteren we het bestuur op hun eigen en gezamenlijke talent. We zorgen ook dat het bestuur zich ontwikkelt om zelfvoorzienend te worden. Het gaat ons om sterke, zelfstandige besturen die wendbaar kunnen inspelen op toekomstige uitdagingen. We handelen vanuit onze eigen visie: vanuit de bedoeling, waarderend, mensgericht en met speciale aandacht voor cultuur (ontwikkeling).

We doen dit niet door symptoombestrijding, maar door in co-creatie aan de slag te gaan met de echte oorzaak van een uitdaging. Aan de hand van een systeemaanpak, waarbij niet alleen de individuele teamleden worden uitgedaagd en gereflecteerd, maar ook de bestuursleden aan de slag gaan met de dynamiek van het team. Hiervoor passen wij wetenschappelijk onderbouwde metingen toe. 

Sterke sportverenigingen zijn vaak herkenbaar aan een ingespeeld bestuur dat opereert als team en gebruikmaakt van de vele talenten in een team.  Samen laten we de verenigkracht floreren. 

Zwarte pijl naar beneden
Besturen met Impact

Besturen met Impact

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Het is een veeleisende rol, maar het stelt de bestuurder ook in staat om in een uitdagende leeromgeving een enorme stap te zetten in zijn of haar persoonlijke groei.

Coaching voor het individu

De opleiding “Besturen met Impact” is erop gericht om jou als persoon te ontwikkelen, zodat je effectiever bent in jouw rol als bestuurder. Enerzijds door je kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds door handreikingen te bieden voor de uitdaging waar jij voor staat. Je volgt het programma in principe met bestuurders van diverse sportverenigingen uit de omgeving, zodat je elkaar verrijkt en tegelijkertijd een netwerk opbouwt van bestuurders met passie.

Het programma bestaat uit vier modules:

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Strategisch Besturen
  • Verbinden
  • Maatschappelijk Ondernemerschap

Sportakkoord

Besturen met Impact kan ook worden aangevraagd via het Lokale Sportakkoord. In dit geval worden de kosten gedragen door de lokale alliantie.