Organisaties ontwikkelen

Organisaties ontwikkelen​

Loopt de organisatie vast, is er behoefte aan een (cultuur)verandering of wil je van een 7 een 9 maken? Back2Basics begeleidt organisaties in het vergroten en benutten van de verenigkracht. Organisaties ontwikkelen doen we aan de hand van drie pijlers.

Organisatie-ontwikkeling​

In goed functionerende organisaties is de verenigkracht de drijvende kracht. De verenigkracht is de mate waarin je als team/organisatie in staat bent om je te verenigen. Dit betekent samen met energie werken aan dat wat je wilt bereiken. De systemen, patronen, processen en structuren zijn goed op elkaar afgestemd. Er is een cultuur waar mensen geven en nemen, met elkaar samenwerken en iets voor de ander doen. De verenigkracht zorgt dat er altijd nieuwe energie vrijkomt.

Vergroten van de verenigkracht

Toch kan er na verloop van tijd zand in de machine terechtkomen. Hoe zorg je dan dat de energie weer terugkomt? Back2Basics begeleidt organisaties weer in de gewenste richting te ontwikkelen. Dat begint voor ons door terug te gaan naar de kern, naar de oorsprong van de organisatie, oftewel Back2Basics. Van daaruit begeleiden we in het vergroten van de verenigkracht. Samen bouwen we aan een cultuur met bijbehorende processen en structuren die de organisatie nodig heeft om resultaat te behalen.

Van denken naar doen

De kernfilosofie bij onze aanpak is dat we niet alleen begeleiden in het oplossen van problemen, maar bovendien het probleemoplossend vermogen van de organisatie vergroten. Zo leert de organisatie hoe zij zich voortdurend opnieuw kan aanpassen en verbeteren. Met andere woorden: Leren te leren. Bij het oplossen van problemen ligt het accent op de selectie van de juiste en betrouwbare kennis en bij de toepassing daarvan. Onze meerwaarde wordt daarom altijd gevonden in de vertaling van denken naar doen.

Kwaliteitsimpuls

Loopt de organisatie vast, is er behoefte aan een (cultuur)verandering of wil je van een 7 een 9 maken? Back2Basics begeleidt de organisatie in het vergroten en benutten van de verenigkracht.

Oranje pijl naar beneden
Clubs ondersteunen​

Powered By Back2Basics

Hoe erken en deel je het belang van een goed functionerende vereniging? Door te kiezen voor de Back2Basics kwaliteitsstempel en onze filosofie te omarmen. Hierdoor geef je blijk van zorg en ondersteuning voor verenigingen. Ook jouw organisatie wordt onderdeel van de Back2Basics beweging en verbindt zich met collega-organisaties.

De Back2Basics filosofie is gestoeld op jarenlang onderzoek naar het functioneren en ontwikkelen van verenigingen. We weten wat werkt en wat niet werkt. Hoe je zorgt dat mensen gaan verenigen en de organisatie gaat vliegen. Geëquipeerd met recente vakkennis en vaardigheden en gebruikmakend van een uitgebreid netwerk begeleiden we gemeentes, sportservicebureaus en provinciale sportraden in het vergroten van de verenigkracht.

Back2Basics begeleidt verenigingsondersteuners in het ontwikkelproces. Hierdoor vergroot de verenigingsondersteuner zijn vaardigheden en kennis. Door deze competenties in te zetten bij verenigingen leidt het tot zichtbare en voelbare resultaten. Het zorgt voor vitale verenigingen die zelfstandig de uitdagingen van morgen aan kunnen.

Het is onze dagelijkse ambitie om bij te dragen aan goed functionerende verenigingen. We delen dan ook graag onze passie en kennis.

Het pakket bestaat uit:


De Back2Basics basiscursus

Deze cursus bestaat uit twee/drie dagen. De medewerker leert over het functioneren van verenigingen. Hoe werkt het, wat is effectief, waarin kunnen we structureel verbeteren? Daarnaast leren we de Back2Basics filosofie te eigen te maken en te vertalen naar concrete instrumenten. Denk hierbij aan accountmanagement, vraagarticulatie, procesbegeleiding en veranderkunde. Tevens laten we een aantal belangrijke basisvaardigheden in deze, speciaal voor gemeenten en ondersteuningsorganisaties, gemaakte training zien. Samen met de opdrachtgever stellen we een programma samen dat aansluit op de leerbehoeften.

Verdiepende training/workshop
Ontwikkelen en leren op het gebied van verenigingsondersteuning en relatiemanagement houdt nooit op. Op basis van nieuwe kennis en inzichten en de ontwikkelbehoefte van jouw medewerkers bieden we twee keer per jaar een dagdeel verdiepende trainingen/workshops aan.

Back2Basics toolbox
De Back2Basics toolbox zit boordevol waardevolle werkvormen, aanpakken en voorbeeldpresentaties die medewerkers kunnen gebruiken in de ondersteuning aan verenigingen.

Zwarte pijl naar beneden
Kwartiermaker verenigingsondersteuning

Kwartiermaker verenigings-
ondersteuning

De Back2Basics verenigingsondersteuning is er specifiek om gemeentes te begeleiden in het realiseren van de juiste structuur voor verenigingsondersteuning. Wat is onze gemeentelijke visie op de verenigingen? Welke rol vervult de vereniging in onze samenleving? Hoe willen we dat stimuleren/ontwikkelen? Dit zijn actuele vraagstukken, gezien veel sportakkoorden een impuls willen geven aan deze vorm van ondersteuning.

Back2basics begeleidt in het ontwikkelen van medewerkers in vereniging-ondersteunende functies. We vergroten de kennis en vaardigheden van de medewerkers, zodat zij zelf deze kwaliteitsimpuls kunnen geven aan het verenigingsleven. Het zorgt voor vitale verenigingen die zelfstandig de uitdagingen van morgen aan kunnen.

Veelal ontstaan er vragen:

  • Hoe organiseer ik de ondersteuning?
  • Wil ik ondersteuners in (vaste) dienst of liever een flexibele schil?
  • Hoe werk ik samen met sportbonden, omliggende gemeenten en de provinciale ondersteuningsorganisatie? 
 

Verenigingsondersteuning verloopt in 3 stappen:

  1. Voorbeschouwing (analyse en richting)
  2. Maken van de opstelling (inrichting)
  3. Spelen van de wedstrijd (verrichting)
    a. Opleiding van medewerkers
    b. Coaching on the job

Op basis van de specifieke vraag en situatie realiseren we een maatwerk-traject gebaseerd op bovenstaande drie stappen. In dit kader kan ook het keurmerk Powered By Back2Basics pakket interessant zijn voor jouw organisatie.