Training gespreksleiding / dagvoorzitterschap

Basiscursus gespreksleiding / dagvoorzitterschap
Zwarte pijl naar beneden

op woensdag 28 september(van 9.30 - 16.30 uur) en 11 oktober 2022 (van 9.30 - 12.30 uur, #11 KNVb te Zeist)

Vanuit onze filosofie komen we vaak uit op het organiseren van “opstootjes”, het bijeenbrengen van bijvoorbeeld de leden van de vereniging. Dit kunnen kleinere en grotere sessies zijn tot wel 100 deelnemers. Van de professional wordt verwacht dat hij deze “opstootjes” in goede banen leidt.

Dit betekent dat er een ontwerp gemaakt wordt op basis van de geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met verschillende belangen en de gewenste output. Vervolgens moet dit ontwerp ook passen bij de cultuur van de deelnemers en de club, is er energie nodig en is het van belang dat eenieder zijn of haar input kan geven.

Een gespreksleider/dagvoorzitter heeft vaardigheden nodig om de deelnemers het woord te geven, de rode draad te bewaken, “rapport te maken”, energie te managen en een veilige sfeer te creëren, waarin iedereen zijn of haar verhaal kan doen. Deze onderwerpen komen aan bod in de training gespreksleiding/dagvoorzitterschap.

Individueel

Bij minimaal 6 deelnemers
500 ex BTW
  • Deelname 1,5 cursusdagen (9.30 – 16.30 uur)
  • Boek “de kracht van verenigen”
  • Lunch
  • Syllabus – gebruikte sheets

In company

Maximaal 12 deelnemers
5000 ex BTW
  • Deelname 1,5 cursusdagen (9.30 – 16.30 uur)
  • Mogelijkheden voor maatwerk o.b.v. gemeentelijk beleid
  • Boek “de kracht van verenigen”
  • Syllabus – gebruikte sheets