Training sport en gemeenten

Clubs ondersteunen​
Zwarte pijl naar beneden

Training sport en gemeenten
(2-daagse)

De wereld verandert in rap tempo en dat heeft invloed op de sport, haar organisaties en haar beleid, maar zeker ook op de gemeente. De bestaande instituties worden uitgedaagd in te spelen op allerlei ontwikkelingen. Het verandert ons complete sportlandschap.

Was het twee decennia geleden nog eenduidig georganiseerd, vandaag de dag is het gedifferentieerder en ingewikkelder dan ooit. Dat heeft ook effect op de rol die de overheid speelt richting die sport. Anders dan vroeger, waar de gemeente overleg voerde met de georganiseerde sport via een, uit vertegenwoordigers van de verenigingen, samengestelde sportraad is het nu de vraag wie de sport eigenlijk is of vertegenwoordigt?

Het maakt het steeds ingewikkelder voor de lokale overheid om beleid te formuleren en implementeren. Gelijktijdig is ook de lokale overheid veranderd, zowel qua gemeentelijke organisatie als qua beleidskeuzes. Tijdens deze dag behandelen we de ontwikkelingen en veranderingen. Ook de impact van deze componenten op de sport, gemeentelijke organisaties en haar beleid komt uitgebreid aan bod.

Individueel

Bij minimaal 6 deelnemers
750 ex BTW
  • Deelname twee cursusdagen (9.30 – 16.30 uur)
  • Boek “de kracht van verenigen”
  • Lunch
  • Syllabus – gebruikte sheets

In company

Maximaal 12 deelnemers
5000 ex BTW
  • Deelname twee cursusdagen (9.30 – 16.30 uur)
  • Mogelijkheden voor maatwerk o.b.v. gemeentelijk beleid
  • Boek “de kracht van verenigen”
  • Syllabus – gebruikte sheets